Inkokta plommon

Inkokta plommon

Bouillabaisse

Bouillabaisse

Definition av mat enligt Wikipedia:

”Mat kan syfta på vad som helst som levande organismer kan inta för närings eller njutnings skull. Vanligen syftar dock ordet till vad som intas av djur och ospecificerat ofta bara till vad människor äter.”

”Mat är inte bara fysiologiskt nödvändigt för mänsklig överlevnad utan har också många viktiga sociala och kulturella funktioner. Mat omgärdas följdriktigt vanligen av många sociala, kulturella och religiösa konventioner som i varierande grad reglerar vad som äts, hur och när i olika delar av världen och av människor av olika sociala klasser.”

Vill du ha en social upplevelse? Boka här

Följande events erbjuds och skraddarsys efter behov:

Mat & Vin resor
Matlagningskurser
Middagar
Receptförfattare
Catering